ABOUT    BOOKS    GALLERY    PAINTINGS    CONTACT  

Leo Wisselink [1950] Schilder/Schrijver, woont en werkt in Den Haag.
Zijn schilderijen omvatten Hondenportretten en Haagse stadsgezichten in de breedste zin van het woord. [Parken, Strandtaferelen, Straatbeelden, Interieurs en Jaarlijkse evenementen].
Leo Wisselink [1950] Painter/Writer, lives and works in The Hague.
His paintings include portraits of dogs and pictures of The Hague which range from parks, beaches, street scenes, interiors to annual events in The Hague.